Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    
logo

formació

Proves d'accés i oposicions

ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR MATINS sense específiques

Supera l'examen!!!


hores: 320
inici: 18/09/2017

ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR MATINS amb específiques

Supera l'examen!!!


hores: 416
inici: 18/09/2017

ACCÉS A LA UNIVERSITAT +25 VESPRES (amb específiques)

Per a majors de 25 anys


hores: 177
inici: 02/10/2017

ACCÉS A LA UNIVERSITAT +25 VESPRES (només comunes)

Per a majors de 25 anys


hores: 130,5
inici: 02/10/2017

ACCÉS A LA UNIVERSITAT +45 VESPRES

Per a majors de 45 anys


hores: 75
inici: 03/10/2017

CURS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA GENERAL

Semipresencial


hores: 80
inici: 17/10/2017

PREPARACIÓ D'OPOSICIONS AL COS DE POLICIES LOCALS DE CATALUNYA
hores: 80
inici: 26/10/2017

OPOSICIONS: ADMINISTRATIVOS DE ESTADO PROMOCIÓN INTERNA

On-line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: ADMINISTRATIVOS DE ESTADO PROMOCIÓN INTERNA

On-line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: GESTIÓN DE ESTADO PROMOCIÓN INTERNA

On-line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: GESTIÓN DE ESTADO PROMOCIÓN INTERNA

On-line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: GESTIÓN DE ESTADO TURNO LIBRE

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: GESTIÓN DE ESTADO TURNO LIBRE

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: AGENTES DE HACIENDA PÚBLICA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: AGENTES DE HACIENDA PÚBLICA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: AUXILIO JUDICIAL

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICIONS: AUXILIO JUDICIAL

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICION: COS SUPERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA PROMOCIÓ INTERNA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICION: MOSSOS D'ESQUADRA GENERALITAT DE CATALUNYA

On line


hores:
inici: 01/11/2017

OPOSICION: MOSSOS D'ESQUADRA GENERALITAT DE CATALUNYA

On line


hores:
inici: 01/11/2017